God fortsättning på den nya året. 

Hoppas att ni alla fått njuta av några härliga lediga dagar.

Vi står nu på tröskeln till ett nytt år, valåret 2018.

På söndag den 21 januari har vi sedvanligt årsmöte där även Knivsta Liberalernas vallista ska röstas fram av er medlemmar. Årsmötet hålls i år på Särsta Wärdshus. Det kommer att i anslutning till årsmötet serveras fika så meddela gärna om du inte har möjlighet att närvara.

Ni har via email fått kallelse, dagordning, valkommitténs förslag till vallista med tillhörande motivering. 

Jag hoppas på stor uppslutning till mötet. Årsmötet är det viktigaste mötet under året där du som medlem genom ditt deltagande röstar fram den/ de kandidater som ska ingå i styrelsen och stå på Liberalerna i Knivstas valsedel inför det kommande valet 2018.

Varmt välkomna till årsmötet.

Vänliga hälsingar

Anna Koskela-Lundén

Ordförande  Gruppledare

Liberalerna Knivsta