Kära medlemmar.

Mörkret har lagt sig, dagarna blir kortare och vi närmar oss advent.

Valrörelsen är sedan länge avslutad, rösterna räknade och de långa ändlösa inledande samtalens tid är förbi. Vi liberaler gick in i förhandling med vår politik och valfrågor i första rummet samt ett valresultat att ta hänsyn till.

Vi sökte samarbete med partier som delade våra hjärtefrågor, en budget i balans, fokus på kommunens kärnverksamheter och en utbyggnadstakt som vi har råd med. Möjliga samarbeten prövades i oändliga samtal och möten.

Knivsta står inför väldigt stora ekonomiska utmaningar. För att klara av den uppgiften krävdes stabilitet och långsiktighet. En majoritetsledning bidrar till stabilitet men för långsiktighet krävs att partierna bottnar i en gemensam ideologi.

I försöken att bilda en ledning hann vi inte fram i tid. Majoritetsledningen bestående av partier med politisk stor spännvidd från Vänsterpartiet till Moderaterna hann före och som ett resultat av det står vi nu inför en skattehöjning på 70 öre. Det positiva för liberalernas del är att idéer och förslag som vi lyft fram och betonat under de samtal vi haft med samtliga partier nu finns med i majoritetsledningens budget, ekonomi i balans, utfasning av exploateringsvinster ur driftsbudgeten, fokus på kärnverksamheterna och en konsekvensanalys av fyrspårsavtalet. Det låter bekant eller hur J ?

Vi liberaler tar det som en komplimang samtidigt som vi konstaterar att vi under de kommande fyra åren kommer att befinna oss i borgerlig opposition.

Under onsdagens maraton långa kommunfullmäktigemöte tillsattes samtliga poster i nämnderna. Vi har under nästkommande mandatperiod två ordinarie (Lotta Wiström, Anna Koskela-Lundén och två ersättarplatser (Erik Kronqvist, Mikael Olsson) i kommunfullmäktige. Utöver det fick vi även en ordinarie plats kommunstyrelsen (Anna Koskela-Lundén) i socialnämnden (Lotta Wiström) och i bygg och miljö (Lotta Wiström).  Andre vice ordf. posten i utbildningsnämnden fick vi (Anna Koskela-Lundén) och ersättare plats samhällsutvecklingsnämnden (Torkel Ekman).

Valen till bolagen bordlades till nästa kommunfullmäktigemöte.

Nästa vecka måndag den 3:e december är det medlemsmöte kl 18:00 i Kommunhuset. Vi träffas i foajén fem minuter innan. Vi diskuterar det politiska läget och punkter som kommer att avhandlas under Kommunstyrelsemötet den 10:e december. Bjud gärna med nya medlemmar som är nyfikna på oss. Vi bjuder på adventsfika.

Varmt välkomna

Hälsningar

Anna Koskela-Lundén

Ordförande gruppledare Liberalerna Knivsta