Se alla

Mål och Budget 2022 samt Planeringsramar 2023-2025, Liberalerna

Knivsta kommun går igenom en mandatperiod med tuffa ekonomiska utmaningar. Ekonomin är satt under hård press där driftskostnad kopplat till tidigare investeringsbeslut, övertro på exploateringsvinster och oförmåga hos majoriteten att hålla nere kostnader nu måste hanteras. Hur rådande pandemi exakt kommer att påverka Knivsta kommun vet vi ännu inte. Det vi vet är dock att dess påverkan troligen kommer innebära ytterligare ansträngd kommunal ekonomi.

Samhället och dess invånare ställer höga krav på leverans av välfärdstjänster. Det är kommunen och kommunens politiker och tjänstemän som har till ansvar att dessa förväntningar uppfylls genom tydlighet i vad som kan förväntas och hög och jämn leverans.

Inflyttningen till Knivsta ökar behovet av, och trycket på, god välfärd men kommer att behöva genomföras med mindre resurser per invånare.

Knivsta som hållbarhetskommun måste aktivt ta sig an de globala och nationella utmaningar som bland annat påverkar miljö och klimat.

Liberalerna i Knivsta strävar efter ett gott samarbete, över blockgränser om nödvändigt, med pragmatiska företrädare. De prioriterade huvudområden vi arbetar med är:

  • Långsiktig balans i den kommunala ekonomin där vi gör oss mindre beroende av exploateringsvinster.
  • Förändringsarbete där organisation och arbetssätt utvecklas för en effektiviserad leverans av välfärdstjänster av god kvalitet och där kvaliteten inom utbildning/barnomsorg, vård och omsorg är högst prioriterat.
  • Hållbarhet i alla tre aspekter prioriteras med målsättningar och utgångspunkt i Agenda 2030.
  • Att återigen sänka, den av majoriteten höjda, kommunala skattesatsen är prioriterat.

För Knivstaliberalernas inriktningsramar 2022-2025, klicka här.

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Wiström, 070-286 61 17, chatlottawistrom@gmail.com

Om Liberalerna Knivsta:

Liberalerna i Knivsta fokuserar på förnyelse och har satt samman ett starkt lag som tillsammans vill jobba för liberala värden och utveckling av hela Knivsta. Vi vill tillvarata Knivstas gynnsamma geografiska läge och de möjligheter som kommer av det – men inte på bekostnad av det som gör oss unika.