Ett enigt årsmöte inom Knivstaliberalerna beslutade den 27e februari hur den nya partistyrelsen ska se ut kommande år.  

Styrelsen, som konstituerades efter årsmötet kommer se ut som följer:

Torkel Ekman (Ordförande)

Erik Kronqvist (vice ordförande)

Lotta Wiström (sekreterare)

Mikael Olsson (kassör)

Anna Koskela-Lundén (ledamot)

Uppdelning av politiska och administrativa frågor inom partiet kommer bidra till ett mer effektivt arbetssätt. Torkel kommer som ordförande hantera partiets styrelsefrågor vilka är av en mer administrativ karaktär medan Anna kommer kunna fokusera mer på politiken i egenskap av gruppledare.

Vid årsmötet diskuterades även året som gått, valresultat samt fortsatt arbete med fokus på kommunens ekonomi och kärnfrågor (skola, vård och omsorg).

För mer information, vänligen kontakta:

 

Torkel Ekman

Ordförande (L)

0703-75 99 42

 

Anna Koskela-Lundén

Gruppledare (L)

0739-86 80 68