Imorgon onsdag kommer frågan om eventuell folkomröstning avseende fyrspårsavtalet med staten upp i kommunfullmäktige. Det som då ska avhandlas är reglemente till valnämnden om godkännande av de underskrifter folkinitiativet samlade in. Sannolikheten är dock stor att debatten i fullmäktige även kommer inkludera frågan om huruvida en folkomröstning kring fyrspårsavtalet bör hållas över huvud taget.

Liberalernas syn på folkomröstningsfrågan är tämligen enkel. Bakgrunden är ett avtal mellan Knivsta kommun och staten där såväl avtalsprocessen som själva innehållet varit under all kritik. Processen präglades av stort hemlighetsmakeri med liten eller obefintlig insyn för oss utanför förhandlingsrummet. Resultatet blev ett avtal där Knivsta kommun förbinder sig att under avtalstiden bygga 15 000 bostäder, motsvarande ett nytt Nyköping, inom kommunens gränser. Därutöver styr avtalet vilken typ av bostäder som ska byggas, hur många parkeringsplatser vi får bygga samt en rad andra frågor som i större eller mindre grad påverkar vår kommuns utveckling.  Detta utan att ta i beaktning vilka konsekvenser en sådan utbyggnad skulle få för vår befintliga infrastruktur eller hur det skulle påverka vår ekonomi kort- och långsiktigt.

Den snabba takt med vilken folkinitiativet lyckats samla ihop tillräckligt många påskrifter anser vi talar sitt tydliga språk. Det är ett upprop mot en undermålig process, ett dåligt avtal samt ett tydligt besked till de styrande att det inte är den utvecklingen av Knivsta dess invånare vill se. Liberalerna i Knivsta anser vidare att ett folkomröstningsresultat mot utbyggnadstakten skulle ge ett tydligt besked till såväl våra lokala politiker som till staten att vi vill få till ett nytt avtal. Då handlar det inte om att sänka utbyggnadstakten med ett par tusen bostäder vilket somliga lokala politiker gett sken av är möjligt, utan snarare att påbörja en helt ny förhandling, med väsentligt lägre tillbyggnadstakt som utgångspunkt. Rimlig nivå skulle då vara att vi lägger oss på samma nivå som Uppsala åtagit sig att bygga per befintlig invånare. De skulle i så fall innebära ett åtagande på knappt 4 000 nya bostäder i Knivsta fram till 2057.

Liberalerna i Knivsta kommer därför verka för att den styrande majoriteten och dess stödparti i denna fråga inte lyckas dribbla bort folkinitiativet samt att en folkomröstning ska genomföras.

Knivsta 2020-02-11

Styrelsen för Liberalerna i Knivsta

 

 

 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Lotta Wiström, 0702-86 61 17

Om Liberalerna Knivsta:

Liberalerna i Knivsta fokuserar på förnyelse och har satt samman ett starkt lag som tillsammans vill jobba för liberala värden och utveckling av hela Knivsta. Vi vill tillvarata Knivstas gynnsamma geografiska läge och de möjligheter som kommer av det – men inte på bekostnad av det som gör oss unika.