Ett enigt årsmöte inom Knivstaliberalerna beslutade den 10e februari hur den nya partistyrelsen ska se ut kommande år.  

Styrelsen, som konstituerades efter årsmötet kommer se ut som följer:

Kristofer Andersson (Ordförande)

Erik Kronqvist (vice ordförande)

Ethel Blom-Marx (sekreterare)

Mikael Olsson (kassör)

Anna Koskela-Lundén (ledamot)

Lotta Wiström (ersättare)

Uppdelning av politiska och administrativa frågor inom partiet kommer bidra till ett mer effektivt arbetssätt. Kristofer kommer som ordförande hantera partiets styrelsefrågor vilka är av en mer administrativ karaktär medan Lotta kommer kunna fokusera mer på politiken i egenskap av ny gruppledare.

Vid årsmötet diskuterades även året som gått samt fortsatt arbete med fokus på kommunens ekonomi och kärnfrågor (skola, vård och omsorg).

För mer information, vänligen kontakta:

 

Kristofer Andersson

Ordförande (L)

0708-54 48 98

 

Lotta Wiström

Gruppledare (L)

0702-86 61 17