Årsrika är vårdens vanligaste patienter. Även om vi främst lägger friska år till livet behövs förr eller senare hjälp. Vi ser två viktiga reformer som behöver genomföras: Dels att ge alla en fast läkare, dels att stärka anhörigvårdarnas situation.

Äldre har ofta många kontakter med vård och omsorg, inte minst med husläkare och distriktssköterska. En starkare primärvård är därför särskilt viktig för våra äldre. Liberalernas sjukvårdsgrupp vill införa fastläkare, efter norsk modell – en fast läkarkontakt och kontinuitet, som även gör sjukvården effektivare. En fastläkare ska ansvara för sina patienter och samordna all vård som behövs från andra specialister.

Anhöriga är de vanligaste och viktigaste utförarna av vård, men orken räcker inte alltid. Var fjärde anhörig blir själv sjuk, och döttrar och äldre hustrur är extra utsatta. Stödet behöver öka. Och självklart måste anhöriga kunna äta med sina nära på sjukhusen och stanna över natten.

Vi vill avlasta anhöriga genom vårdsamordnare som hjälper med sjukvårdskontakter och oro. Det behövs kontaktvägar mellan anhöriga och sjukvård, och med andra i samma situation. Ett nationellt anhörigcentrum med stödlinje dygnet runt kan ge trygghet och avlastning. Vi vill också förstärka det ekonomiska anhörigstödet.
Människor ska kunna behålla hälsan så länge som möjligt. Alla möten med vården ska ske med bevarad respekt för personens integritet och frihet, även när man har levt länge på jorden. För oss liberaler är det en frihetsfråga

Anna Starbrink (L) ordförande Liberalernas välfärdskommission

Barbro Westerholm (L) riksdagsledamot socialpolitisk talesperson

Lina Nordquist (L) regionråd Uppsala

Anna Koskela Lundén (L) Knivsta

Läs insändaren i Knivstabygden här