Det är nu mindre än en vecka kvar till advent. Dagarna blir kortare när mörkret lägger sig allt tidigare. Vissa av oss längtar efter snö så att man får ta fram skidorna och andra drar en lättnadens suck över att slippa skotta snö.

Oavsett väder har flitens lampa lyst extra starkt hos Liberalerna den senaste tiden med fokus på landsmötet som var den 17-19 november i Västerås. Möten och kloka tankar mynnar ut i nya förslag. Ni som följde nyhetsrapporteringen kunde ta del av Liberalerna förslag om förändringar i föräldraförsäkringen. Föräldrar ska kunna välja mellan att vara hemma i 360 dagar, med en ersättning som motsvarar 100 procent av lönen. Eller i 420 dagar med 70 procent av lönen. Ersättningstaket, 37 300 kr, behålls på samma nivå som i dag.

Även på det lokala planet i Knivsta kommun har vi börjat profilera oss. Den 25 oktober publicerades vår artikel i Knivstabygden där vi lyfter budgetering av exploaterings-vinster i driftsbudgeten. Liberalernas förslag är att fasa ut detta genom besparingar över tre år utan att höja skatten. Artikeln i sin helhet kan du läsa här:

Vår artikel ledde till fler inlägg från andra partier och en fortsättning av debatten med inlägg från L återfinns här:

I början oktober uppmärksammades även Knivsta Liberalernas gruppledarbyte både i Knivstabygden och Uppsala Nya Tidning

Som ni säkert har uppmärksammat har provvalsperioden avslutats och resultat för riks och region valet har skickats ut till er via mejl. Arbetet med kommunlistan pågår och nomineringskommitténs kommer framöver gå ut med mer information.

En söndagseftermiddag i slutet av oktober var alla politiker i Knivsta inbjudna till ett möte på initiativ av dåvarande nätverket och nuvarande organisationen ”Tillsammans” i Knivsta. Liberalerna var på plats tillsammans med nästan alla partier representerade. Endast Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna fattades. Föreningen uttryckte sin oro över att ensamkommande ungdomar som inte är inskrivna på ett nationellt gymnasieprogram är hänvisade till Migrationsverkets boende, ofta i en annan kommun i avvaktan på beslut. Kommunens ekonomiska ansvar upphör att gälla i samband med att ungdomarna fyller 18 år och blir myndiga. Kommunen har inför budgetåret fått 350 000 kr av regeringen för att hitta en smidig övergång för gruppen. Mötet som varade i två timmar och präglades av långa diskussioner utmynnade i en uttryckt önskan från politiken om att hitta en lösning med bred politisk förankring. Den 16 november behandlades frågan i Socialnämnden och där var liberalerna i Knivsta med och röstade igenom ett förslag som bland annat innebär att ungdomar som går på nationellt program på gymnasiet får bo kvar i kommunens boende under studietiden, att de asylsökande som fyllt 18 eller fått sin ålder uppskriven under 2017 och fram till 30 juni 2018 får stanna i kommunens boende fram till 10 januari, samt att civilsamhället, där den nystartade föreningen 18plus i Knivsta får en central roll, erbjuds att med hjälp av det tillfälliga bidraget på 350 000 kr ta ansvar och bäst administrera boende och levnadskostnader.

Under 2016 hade liberalerna i Knivsta mer än fördubblat sitt medlemsantal från 11 till 25 medlemmar. Det är bra men … vi behöver bli ännu fler.

Debatten om fyra spår och avtalsförhandlingarna med regeringen har nog inte undgått någon. Den 27:e november tog kommunstyrelsen ställning till det avtalsförslag som tagits fram under hösten. Liberalerna i Knivsta har ingen rösträtt i kommunstyrelsen men har en ersättarplats vilket gör att vi kan lämna särskilda yttrande i frågor som behandlas. Vi stöder inte det framtagna avtalsförslaget och du kan i följande länk se vårt särskilda yttrande i frågan.

https://knivsta.liberalerna.se/blog/knivstaliberalernas-syn-pa-avtalsforslaget-gallande-storre-exploateringar-alsike-och-nydal/

Ikväll, den 29 november kl 17:00, har vi nästa medlemsmöte på Mike’s pub i Knivsta. Bjud med vänner och grannar för att diskutera politik. Vilka frågor tycker de är viktiga? Hur vill de att framtidens Knivsta ska se ut? Tala om att det finns möjligheter att påverka genom att medverka, på riktigt! Medlemsmötet är lagt i anslutning till Kommunfullmäktige samma kväll så 18:00 så ansluter vi läktaren.

Arbetet med Knivsta liberalernas valprogram har påbörjats där Samhällsbyggnads-gruppen har tagit fram 12 punkter att fokusera på i det kommande valet inom området samhällsbyggnad. Återkommer när fler grupper är färdiga med sitt arbete.

Hälsningar

Anna Koskela-Lundén

Ordförande/ Gruppledare

Liberalerna Knivsta