Se alla

Liberalerna i Knivstas yttrande avseende beskedet idag om att Regeringen avslår kommunens begäran om omförhandling av fyrspårsavtalet.

2020-12-09

Liberalerna i Knivsta beklagar Regeringens avslag på begäran om omförhandling för att väsentligen minska åtagandet från    15 000 till 7 500 bostäder fram till 2057, en siffra som vi dock redan innan begäran om omförhandling tycker är för hög.

Regeringen anser inte att de skäl som kommunen angett är av sådan art att de motiverar en omförhandling.

Vi anser att frågan är så pass viktig att den skall lyftas igen till Regeringen.

Inför en omförhandling med staten skulle

  • Folkomröstning initierad av folkinitiativet genomförts enligt plan
  • En konsekvensanalys av en framtida expansion av Knivsta tagits fram

Det var viktigt att folkomröstningen hade genomförts enligt en demokratisk ordning och fått vara vägledande i en framtida omförhandling av 4-spårsavtalet.

Vi har redan sett effekterna av en allt för hög tillväxt i kommunen där vi saknar konsekvensanalys både i VA-frågan, en fungerande infrastruktur, hållbarhetsfrågor, viktiga naturvärden, grönområden och i det sociala experiment som pågår för våra yngsta. Barnen i förskola och skola utsätts för ständiga förändringar i snabb takt som påverkar arbetsro och hälsa för både barn och pedagoger. Den snabbt växande andel ungdomar och ungas känsla av möjlighet att påverka i kommunen, känsla av otrygghet och psykisk ohälsa ökar. Mest utsatta är i undersökningar flickorna. Barn och ungdomar som växer upp i Knivsta förtjänar att vi har tänkt till innan vi bygger för snabbt och för mycket.

Bakgrunden är ett avtal mellan Knivsta kommun och staten där såväl avtalsprocessen som själva innehållet varit under all kritik. Processen präglades av ett stort hemlighetsmakeri med liten eller obefintlig insyn för oss utanför förhandlingsrummet. Resultatet blev ett avtal där Knivsta kommun förbinder sig att under avtalstiden bygga 15 000 bostäder, motsvarande ett nytt Nyköping, inom kommunens gränser. Därutöver styr avtalet vilken typ av bostäder som skall byggas, hur många parkeringsplatser vi får bygga samt en rad andra frågor som i större eller mindre grad påverkar vår kommuns utveckling. Detta utan att ta i beaktning vilka konsekvenser en sådan utbyggnad skulle få för vår befintliga infrastruktur eller hur det skulle påverka vår ekonomi kort- eller långsiktigt.

Den snabba takt med vilken folkinitiativet lyckades samla ihop tillräckligt många påskrifter anser vi tala sitt tydliga språk. Det är ett upprop mot en undermålig process, ett dåligt avtal samt ett tydligt besked till de styrande att det inte är den utvecklingen av Knivsta dess invånare vill se. Liberalerna i Knivsta anser vidare att ett folkomröstningsresultat mot utbyggnadstakten skulle givit ett tydligt besked till våra politiker som till staten att vi vill få till ett nytt avtal. Då handlar det inte om att sänka utbyggnadstakten med ett par tusen bostäder vilket somliga politiker gett sken av är möjligt, utan snarare att påbörja en helt ny förhandling, med väsentligen lägre tillbyggnadstakt som utgångspunkt.

Vi anser att frågan skall lyftas igen till staten och denna gång med starka argument, en tydlig konsekvensanalys och en tydligare begäran.

För kännedom bifogas här:

Knivsta kommuns brev med begäran om omförhandling hittar ni här.

Regeringens svar till Knivsta kommun med avslag på begäran om omförhandling hittar ni här.

Liberal hållbar politik

2018 gick Liberalerna i Knivsta till val på 7 nycklar för en hållbar utveckling av Knivsta, mer information finner ni här.

 

Liberalerna i Knivsta

Lotta Wiström Gruppledare